GDZIE jest ta twierdza?

 

GDZIE jest ta twierdza?

lewarek.pl says
  1. Wszystko fajnie, tylko GDZIE jest ten budynek, ta twierdza:

   Wspólne Działanie – Porusza says:

   • Wskazany budynek – Pierwsza Kaplica Ruchu Oporu znajduje się na Mazowszu i jest prywatnym budynkiem w trakcie budowy, ale na tyle zaawansowanej, że tam odbyła się już pierwsza Msza Święta, odmówiona przez Biskupa Williamsona;

    https://polakortodoks.wordpress.com/2018/10/05/pobyt-biskupa-ryszarda-williamsona-w-polsce-w-2018-roku-drogowskaz-ekscelencji/

    W budynku tym znajduje się Kaplica, budowana na wezwanie/rozkaz Excelencji;
    https://zascianekporusza.wordpress.com/2017/03/09/rozkaz-biskupa-williamsona/

    , by tworzyć sieć niezależnych acz powiązanych ze sobą mniej lub bardziej ściśle (..) Kaplic w Domach Wiernych Ruchu Oporu – domach rodzin polskich – To rodziny są naturalnym bastionem Ruchu Oporu w tym w Polsce, bo w nich żaden mason, żaden ustrój modernistyczny, żadna struktura organizacji masońskiej bez woli Tradycyjnego Katolika – Ojca Rodziny nie ma i nie będzie miała wpływu na formacje osób, które rodzinę tworzą.

    Biskup Williamson oddaje Ruch Oporu w ręce Księży oraz czynem wyrażających swą wiarę, a nie tylko mowa – wiernym Kościoła Rzymsko Katolickiego, wiernym Chrystusowi i Jego przenajswietrzej Matce.

    To Chrystus uratuje Kościół wraz ze swoją przenajświetrzą Matką rękoma wiernych, którzy oddają swe serce i ręce Panu Bogu.

    Ciałem Chrytusa jest Jego Kościół w tym Walczący o uświęcenie dusz tu na ziemi polskiej.

    Biskup Williamson przenosi Kościół do podziemi, do katakumb XXI wieku – Domów wyznawców Chrystusowej Wiary, gdzie znajdzie miejsce na odmówienie Mszy Świętej i czynienie posługi kapłańskiej każdy Ksiądz, Zakonnik…Biskup Ruchu Oporu.

    Sieć Ruchu Oporu.

    Pierwsza Kaplica Ruchu Oporu w Polsce jest kaplicą i działalnością wzorcową/inicjującą, a za nią w Polsce powstały i powstają kolejne.

    Jedna z nich jest w samej Warszawie. Kontakt do niej jest w internecine na stronie fsspxr:
    https://fsspxr.wordpress.com/contact/

    Tworzone są w ten sposób “ogniska Ruchu Oporu” a w istocie samej w liczbie mnogiej powinno być to artykułowane – Ruchy Oporu w Polsce.

    Z takich ognisk, za Łaska Pana Boga, pod przewodnictwem Hetmanki Narodu Polskiego tworzone jest podziemne państwo polskie z organami tworzącymi prawo, sądem oraz organami wykonawczymi.

    Święta Tracycja w Polsce jest naszym Sztandarem, sercem naszego Ruchu Oporu Wspólnego Działania.

    Każda osoba, która chce się przyłączyć do Ruchu Oporu musi spełniać warunki, bo tak uczy Święta Tradycja, tak działa Pan Bóg a my za nim.

    Kto więc ma wolną wolę przyłączyć się do Ruchu Oporu musi mieć swojej działalności Dobre Owoce co eliminuje zagrożenie infiltracji. To Ruch Oporu infiltruje masonerię a nie masoneria Ruch Oporu. By wejść do jednej z Kaplic Ruchu oporu, trzeba spełniać warunki lub zbudować własną Kaplicę i pokazać innym swoje dobre owoce, które będą ocenione przez Kościół.

    Działalność Ruchu Oporu, pierwotnie “Ruch Wspólne Działanie “-“Ruch Polak-Ortodoks”, została zainicjowana “Działaniem” internetowo przez polskich tradycjonalistów na Witrynie Gajowego Maruchy – Dziennik Gajowego Maruchy:
    https://marucha.wordpress.com/dzialanie/
    , poprzez założoną przez Pana Gajowego witrynę Gajówka Maruchy Działanie:
    https://gajowka.wordpress.com/ruch-wspolne-dzialanie/

    a kontynuowana internetowo na tej witryny “odnogach” – Zascianekporusza:
    https://zascianekporusza.wordpress.com/
    , FSSPXR, Wspólne Działanie etc, etc.

    Kaplice Ruchu Oporu znajdują się w tym w Anglii;

    https://fsspxranglia.wordpress.com/

    Polskie Państwo Podziemne to Katolicki Ruch Oporu, który znajduje się również w Kaplicy – …Twierdzy, o którą Pan pyta.

    JO

    https://zascianekporusza.wordpress.com/2017/10/10/twirdza-rosnie/comment-page-1/#comment-1815

Pobyt Biskupa Ryszarda Williamsona w Polsce w 2018 roku – Drogowskaz Ekscelencji

Pobyt Biskupa Ryszarda Williamsona w Polsce w 2018 roku – Drogowskaz Ekscelencji

“Nasz naród jak lawa,

Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,

Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi;

Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi”. A. Mickiewicz

      W ubiegłym miesiącu środowisko Ruchu Oporu było zaszczycone obecnością Ekscelencji Biskupa Ryszarda Williamsona w Polsce.

13.09.2018 roku Biskup odprawił Mszę Świętą w Pierwszej Kaplicy Ruchu Oporu naszej  wspaniałej, Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej (łac. Serenissima Res Publica Poloniae) – naszej  katolickiej ojczyźnie:

https://zascianekporusza.wordpress.com/2017/10/10/twirdza-rosnie/

o co walczymy:

https://zascianekporusza.wordpress.com/2017/09/22/co-stracilismy-o-co-walczymy-pierwsza-kaplica-ruchu-oporu-twierdza-swietej-ofiary/

***

https://marucha.wordpress.com/2016/10/03/dobre-owoce-1-pielgrzymki-po-polsce-biskupa-ryszarda-williamsona-konsolidacja-kosciola-walczacego-w-polsce/

****

Napisałem wspaniałej, bo nasza katolicka Najjaśniejsza Rzeczpospolita wciąż istnieje a skoro katolicka to musi być wspaniała <…> , bo jej Duch jest wspaniały <…> . Nie można inaczej sądzić, skoro jest się Polakiem i Katolikiem rozumiejącym pojęcia “naród” oraz “ojczyzna”.

Dziś jest Matka w niebezpieczeństwie; upada poprzez nas Polaków upadek moralny oraz wojnę, którą przegrywamy z zewnętrzynym i wewnętrznym wrogiem, ale nasza ojczyzna wciąż istnieje i choć wszędzie dziś są ruiny duchowe oraz materialne, to przeszłość jej, która jest drogowskazem dla nas – jest wspaniała a wśród polskich katolickich rodzin kontynuowana –  jest ona widzialna, namacalna, faktyczna  po czasy teraźniejsze.

Na polskiej prowincji, jak za dawnych czasów w przeszłości Biskupi tak teraz Ekscelencja wygłosił kazanie, w którym przywołał pamięć Świętej Anny-Matki Przenajświętrzej Maryi; Rodzice Pana Jezusa, dziadkowie, pradziadkowie za łaską Pana Boga żyjący w świętości, tworzyli ród, rodzinę, z której narodził się Pan Jezus Chrystus. Oni żyli w świętości w czasach pełnych grzechu, czasach judaizmu rabinicznego. A mimo tego, ta rodzina osiągnęła poziom duchowego życia nadprzyrodzonego sięgając po świętość. Była to rodzina, którą Święta Tradycja określa żydowską, byli mozeistami, byli hebraiczykami.

W tym samym czasie, w którym żyła Rodzina Święta – rodzina  Pana Jezusa Chrystusa, żyli też inni żydzi:  Faryzeusze, Saduceusze, etc, etc, niemalże cały naród żydowski,  który oddalił się tak daleko od Pana Boga <…> poza wiarę daną hebrajczykom, że aż  sięgnęli po bogobójstwo – zabili Boga – zabili Pana Jezusa Chrystusa.

Biskup Williamson porównał tamte czasy do czasów dzisiejszych, do narodu dzisiejszego – narodu Kościoła Rzymsko-Katolickiego – nas chrześcian dziś, postkatolickich królestw narodów białego człowieka czasów,  w których cała elita: biskupi, papieże, rzesza ksieży jest skorumpowana, upadła, oddalona od chrystusowej wiary tak daleko, że aż detronizują Pana Jezusa Chrystusa. Niszczą naszą Świętą Wiarę, niszczą Kościół – zabijają Mistyczne Ciało Chrystusa prowadząc dusze katolików na manowce tam, gdzie jest piekło <..>;

https://zascianekporusza.wordpress.com/2018/08/10/zydostwo/

– wychodzą na jaw wśród księży pedofilia i  ujawnia się pedofilskie lobby…, które chroni sam posoborowy Papież.  Złe owoce Soboru Watykańskiego II  drążą od środka Kościół:  związki Papieży, Biskupów, Księży z żydami, z masonerią, innymi wyznaniami..<…> i konsekwencje tego, w których  cała rzesza niegdyś katolickich narodów nawet sięga po satanizm – NOWO;

https://zascianekporusza.wordpress.com/2018/10/04/zero-tolerancji-wpis-nie-jest-dla-osob-wrazliwych/

Przesiąknięte korupcją ze Światem są niemalże wszyskie dziedziny życia, które uniemożliwiają wyznawanie wiary katolickiej, uniemożliwiają  praktykowanie katolickiego życia.

Mimo to, w świetle tak wielkiego upadku rzeszy katolików, jest mała grupa Rzymskich Katolików Tradycyjnych, która wciąż chroni wiarę z różańcem w ręku – Ruch Oporu w ciągłości linii Biskupa Lefebvre:

https://zascianekporusza.wordpress.com/2018/09/24/conference-given-at-earlsfield-26th-august-2018-as-part-of-the-30-year-anniversary-celebrations-for-bishop-williamson/

Biskup wskazuje na Ruch Oporu, który przylgnąwszy do wiary chrystusowej, do Tradycyjnej-przedsoborowej Wiary Rzymsko-Katolickiej, przylgnąwszy do Świętej Tradycji tak, jak niegdyś  przodkowie Pana Jezusa Chrystusa przylgnąwszy do mozeizmu, którzy żyli mając w koło wrogów mozeizmu; tak dziś Ruch Oporu trwając w czystości Wiary  żyje w koło tych, co mordują Święta Tradycję, co niszczą Kościół Katolicki.

Faryzeusze niegdyś <..> i  dziś  żydzi, masoni, liberałowie, moderniści wszelkiej maści..- Faryzeusze dzisiejszych czasów wewnątrz Kościoła Katolickiego  zabijają Chrystysa Mistyczne Jego Ciało.

Pan Jezus urodził się w stajence <…> a jego rodzina żyła bogobojnie nie w wielkim mieście a daleko od wielkich miast. Biskup Williamson wskazał, że tak jak kiedyś Święta Anna, Święty Józef oraz Maryja.. tak i dziś my powinniśmy unikać wielkich miast, gdyż tam się traci wiarę w wirze społeczeństwa zatomizowanego – pozbawinego naturalnego ładu społecznego.

W wielkich miastach traci się kontakt z naturalnym prawem a ulega presji prawom faryzejskim tak dziś powszechnie panującym.

Wieś, to miejsce, gdzie my Polacy jak i wszyscy katolicy z Ruchu Oporu winniśmy planować nasze życie oraz lokować miejsca, w którym chronić musimy naszą Święta Wiarę.

My wyznawcy Chrystusa, my Tradycyjni Katolicy schodzimy do podziemia, gdyż w Polsce i poza nią panuje wszechobecne skorumpowanie z masońskim, żydowskim światem.

Święta Tradycja zabrania “ciągnąć wóz” naszego ziemskiego życia w homoncie  do którego przywiązany jest Świat. Mamy się odciąć od niego a przyjąć jażmo chrystusowe –  krzyż, który pomaga nam nieść sam Chrystus bez Świata uprzęży <…>!

Za czasów Pana Jezusa i jego świętych przodków – czasów judaizmu rabinicznego, czasów życia Św. Anny i jej rodziców etc, etc – było możliwe chronić wiarę, chronić mozeizm; tak i dziś jest możliwe chronić wiarę chrystusową poprzez nawet, co jest już  koniecznością, schodzenie do podziemi, schodząc “do katakumb”.

– Biskup wskazał na rodzinne, domowe kaplice jako miejsca gdzie prztrwa święta wiara. Nazwał je katakumbami współczesnych czasów. Podziemnym Kościołem.

Rozkaz Biskupa Williamsona:

https://zascianekporusza.wordpress.com/2017/03/09/rozkaz-biskupa-williamsona/

Budujmy Kaplice w naszych domach i trwajmy przy naszej Świętej, przodków naszych Wierze! – tak chrońmy wspaniałą polską kulturę, naszą wspaniałą Najjaśniejszą Rzeczpospolitą  Polską nierozerwalnie związaną ze Świętą Tradycją.

Biskup Ryszard Williamson wskazał na Świętą Annę. Prosił, byśmy modlili się do niej, tej, która uprasza pomóc Pana Boga w różnych sytuacjach, jak na przykład… zamążpójście, etc, etc., różnych sytuacjach w  jakich się tylko znajdujemy w życiu. I jako ta, która żyła w czasach “wzburzonych wód przechodząc suchą stopą..”.. zachowując wiarę,  wydając na świat Maryję.. –  tak dziś Święta Anna uprosi nam Łaskę Pana Boga, która pozwoli nam zachować wiarę naszych przodków w każdej z naszych rodzin, która będzie się zwracała o ochronę Pana Boga za jej wstawiennictwem.

Uproś Święta Anno łaskę.. – by wiara przetrwała w tym Domu i każdym Domu Ruchu Oporu, “w podziemiu, w  katakumbach współczesnych czasów”,

Niech tak się stanie.

Amen

JAPorusza

Wspólne Działanie- Nowe Witryny

Wspólne Działanie

https://wspolnedzialanie.wordpress.com/

Drodzy czytelnicy,

   żyjemy w czasach rozdzierania, burzenia, zabijania, wojny, wielkiej kary bożej jaka spada na całą Europę, w tym na nasz kraj.

Wspólne Działanie dziś, w sytuacji duchowej, w jakiej my Polski Naród się znajdujemy, to przede wszystkim błaganie Pana Boga o skrócenie czasu kary. Błaganie modlitwą czynną, żyjąc życiem nadprzyrodzonym, oraz ustną, w nadziei bożego zmiłowania.

Jeżeli Państwo jesteście niewierzącymi, to nie jest tu miejsce dla was. Jeżeli jesteście pragnącymi powstać z upadku z powodu grzechu, by żyć dla chwały bożej i pożytku Polski, to zapraszamy do przystąpienia do wspólnego działania.

Jesteśmy Polakami Tradycjonalistami zdającymi sobie sprawę z tego, że tylko wspólnymwysiłkiem możemy dokonywać rzeczy nieosiągalnych dla pojedynczego człowieka.

Swą działalność rozpoczęliśmy grupując się w koło witryny:

https://gajówka.wordpress.com/

Kontynuujemy ideę Wspólnego Działania rozbudowując sieć wirtualnych portali, w odpowiedzi na zapotrzebowanie coraz większego zasięgu naszego działania.

Nasze dotychczasowe osiągnięcia to:

https://gajowka.wordpress.com/ ;

https://gajowka.wordpress.com/nieustajacakwesta-za-zyciodajnaposługe/

https://gajowka.wordpress.com/kwestawojennapomoctradycja-orthodox/

https://gajowka.wordpress.com/czwarty-zakon-zenski/

https://gajowka.wordpress.com/czwarty-zakonmeski/

https://polakortodoks.wordpress.com/

Po przeorganizowaniu struktur budujemy:

https://fsspxr.wordpress.com/

Działamy na portalach internetowych:

https://zascianekporusza.wordpress.com/

https://ministrantweb.wordpress.com/

https://ortodoksblog.wordpress.com/

https://polakortodoksblog.wordpress.com/

https://strojpolski.wordpress.com/

Wspólne Działanie

„Wspólne działanie”

„Wspólne działanie” jest to suma indywidualnych działań wzajemnie powiązanych i ukierunkowanych w stronę realizacji przyjętych celów i założeń, ale to też wspólne korzystanie z efektów, które nie są osiągalne w wyniku działań indywidualnych. Jest to też osiąganie pułapów zamierzeń wykraczających poza możliwości indywidualne pojedynczych osób.
Efekty takich działań stają się publiczne, do sfery publicznej przenikają też same działania i dzięki temu oddziaływują na rzeczywistość zewnętrzną. Zakończone sukcesem, pozytywnie oddziaływują na każdego działającego wspólnie.
Warunkiem sukcesu wspólnego działania „Społeczeństwo Polak-Ortodoks” to jest jego czystość ideowa – bez ideologii sekt, niechrześcijańskich lub anty chrześcijańskich filozofii, a działania w ramach cywilizacji łacińskiej i jej hierarchii. Warunkiem sukcesu to są też ludzie – budować cywilizacje łacińską i poruszać się w niej są zdolni tylko ludzie utożsamiający się z taką strukturą, wartościami i naturalnie w niej osadzeni : chrześcijanie, Katolicy Tradycyjni, osoby zdolne do przyjęcia właściwej etyki i etosu, odnalezienia się w strukturach organizacyjnych i właściwym pojmowaniu władzy.
Warunkiem rozpoczęcia „wspólnego działania” jest akt wolnej i nieprzymuszonej woli każdego z uczestników. Akt wytrwały i stabilny, tylko taki pozwoli rozpocząć działania i je doprowadzić do końca i do jego sukcesu. Nie są ważne słowne deklaracje, chwilowe porywy, wpisanie na listę, potrzebne są faktyczne działania, rzeczywiste akty, wspólne kroki. Wtedy przyjdą i wspólne korzyści. Kluczowa jest umiejętność współpracy i wzajemna lojalność.

***

 Pracujmy tak, jakby wszystko zależało od nas a módlmy się tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga.

 ***

Wszystko zależne jest od czasu, ostatecznie od Boga

1 Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem:
2 Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,
3 czas zabijania i czas leczenia,
czas burzenia i czas budowania,
4 czas płaczu i czas śmiechu,
czas zawodzenia i czas pląsów,
5 czas rzucania kamieni i czas ich zbierania,
czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich,
6 czas szukania i czas tracenia,
czas zachowania i czas wyrzucania,
7 czas rozdzierania i czas zszywania,
czas milczenia i czas mówienia,
8 czas miłowania i czas nienawiści,
czas wojny i czas pokoju.
9 Cóż przyjdzie pracującemu
z trudu, jaki sobie zadaje?
10 Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi,
by się nią trudzili.
11 Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie,
dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata,
tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł,
jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca.
12 Poznałem, że dla niego nic lepszego,
niż cieszyć się i o to dbać,
by szczęścia zaznać w swym życiu.
13 Bo też, że człowiek je i pije,
i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie –
to wszystko dar Boży.
14 Poznałem, że wszystko, co czyni Bóg,
na wieki będzie trwało:
do tego nic dodać nie można
ani od tego coś odjąć.
A Bóg tak działa, by się Go [ludzie] bali.
15 To, co jest, już było,
a to, co ma być kiedyś, już jest;
Bóg przywraca to, co przeminęło.
16 I dalej widziałem pod słońcem:
w miejscu sądu – niegodziwość,
w miejscu sprawiedliwości – nieprawość.
17 Powiedziałem sobie:
Zarówno sprawiedliwego jak i bezbożnego
będzie sądził Bóg:
na każdą bowiem sprawę i na każdy czyn
jest czas wyznaczony.

Los człowieka podobny jest do losu zwierząt

18 Powiedziałem sobie:
Ze względu na synów ludzkich [tak się dzieje].
Bóg chce ich bowiem doświadczyć, żeby wiedzieli,
że sami przez się są tylko zwierzętami.
19 Los bowiem synów ludzkich jest ten sam,
co i los zwierząt;
los ich jest jeden:
jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego,
i oddech życia ten sam.
W niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt,
bo wszystko jest marnością.
20 Wszystko idzie na jedno miejsce:
powstało wszystko z prochu
i wszystko do prochu znów wraca.
21 Któż pozna, czy siła życiowa synów ludzkich idzie w górę,
a siła życiowa zwierząt zstępuje w dół, do ziemi?
22 Zobaczyłem więc, że nie ma nic lepszego
nad to, że się człowiek cieszy ze swych dzieł,
gdyż taki jego udział.
Bo któż mu pozwoli widzieć,
co stanie się potem?

za: http://www.nonpossumus.pl/ps/Koh/3.php

***

Przedstawiciel Społeczeństwa Polak-Ortodoks

Jan Aleksander Porusza

Grudzień 2016 roku – Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok Pański 2017.

Grudzień 2016 roku – Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok Pański 2017.

Szopka Bozonarodzeniowa dwa

Wszystkim wiernym Katolickiej Tradycji uczestniczącym we „Wspólnym Działaniu” , dziękując za wspólny wysiłek, składam najserdeczniejsze życzenia pogodnych, zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia, niespożytych sił w walce ze Światem i ciała namiętnościami, obfitych darów, łask i błogosławieństwa od narodzonego Dzieciątka na cały nadchodzący Rok Pański 2017.

Każdemu Tradycyjnemu Księdzu Kościoła Rzymsko-Katolickiego, aktywna część Społeczeństwa Polak-Ortodoks życzy posiadania nadprzyrodzonych sił, darów Ducha Świętego, wielu łask od nowonarodzonego Dzieciątka Jezus.

Drodzy Święci Księża Tradycji Rzymsko-Katolickiej, którzy stoicie w hierarchii wyżej od Aniołów, nasze życie duchowe, a i te na ziemi, jest w waszych rękach. Nigdy sie nie poddawajcie, walczcie o życiodajną dla nas Świętą Tradycję , która atakowana jest z szatańską siłą przez masonerię od czasów ostatniego watykańskiego soboru. My jestesmy z wami poprzez i w Chrystusie. Z wami jesteśmy poprzez nasze wspólne działania, wspólne wysiłki. Prowadźcie nas do zwycięstwa, które jest pewne, zagwarantowane, a uzależnione czasowo tylko i wyłącznie od waszej i naszej dobrej, nieprzymuszonej niczym woli.

Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i do Siego, zwycięskiego 2017 Roku.

Veritas Vincit!

finalized-logos-page-001

Jan Aleksander

*

Images for polakortodoks

Images for Ksiadz Biskup Ryszard Williamson

Apostolska pielgrzymka Bp. Williamsona (cz. 13. Jasna Góra i Wawel )

Góra Wawel, Zamek Wawelski, Katedra, Jasna Góra i Święta  tam Twierdza na niej, to miejsca które liberałowie okupują, z miejsc których do wojny nas pchają sięgając naszych serc.

Obronimy nasze serca, to obronimy Jasną Górę i odbijemy im Wawel.

*****

****

***

Przedstawiciel Społeczeństwa Polak-Ortodoks

Jan Aleksander

Fatima Kwestionowana. Komentarz Eleison nr CCCXXX (330)

Fatima Kwestionowana. Komentarz Eleison nr CCCXXX (330)

Bp Williamson ponderingFatima Kwestionowana
J.E. bp Ryszard Williamson
Komentarz Eleison nr CCCXXX (330)
9 listopada 2013

Na początku XX wieku Bóg z pewnością dał nowoczesnemu światu dwa wielkie światła: dla teorii przez Piusa X encyklikę Pascendi w 1907, aby potępić główny błąd subiektywizmu; dla praktyki przez Swoją Matkę fatimskie objawienia w 1917 roku, aby udzielić remedium na potworną plagę komunizmu. Ale Diabeł odciąga uwagę od Pascendi i podnosi serię obiekcji, aby zdyskredytować Fatimę. Oto kilka z głównych obiekcji:

* Jakże możemy poważnie traktować kardynała Ottavianiego wersję trzeciej części Tajemnicy Fatimskiej, gdy podobno Matka Boża mówi, że trzecia Wojna Światowa rozpocznie się pod koniec XX wieku? Rok 2000 nadszedł i minął, a trzeciej Wojny Światowej nie było.
Zachodzi ciekawe podobieństwo między drugą i trzecią częścią Tajemnicy Fatimskiej. W drugiej części Matka Boża powiedziała, że wojna gorsza od I WŚ rozpocznie się za panowania następnego Papieża, którym był Pius XI. Jednak Pius XI umarł na wiosnę 1939 roku, a II WŚ została ogłoszona dopiero jesienią, gdy Papieżem był Pius XII. Czy coś się Matce Bożej w kalendarzu pomieszało? Nie, po prostu opierała się na rzeczywistości, a nie na zewnętrznym wyglądzie. W rzeczywistości II WŚ rozpoczęła się w 1938 roku, gdy Stalin decydował się na dokonanie paktu z Hitlerem, tak aby umożliwić Hitlerowi rozpoczęcie wojny na froncie zachodnim. W Liście Rektora z maja 2000 roku (na eleisonkommentar.blogspot.com) można przeczytać o całej fascynującej historii tego prawdziwego początku II WŚ. Otóż, niezależnie od tego, czy wersja Ottavianiego jest lub nie jest prawdziwą „Trzecią Tajemnicą”, czyż nie może być faktem to, że III WŚ rozpoczęła się na Bliskim Wschodzie przed rokiem 2000, na przykład wraz z pierwszą inwazją Iraku w 1991 roku? Sprawy nie zawsze się mają tak, jak może się zdawać.

* Podczas II WŚ widzieliśmy straszne bombardowania Drezna, Tokyo, Nagasaki. Co tu będzie nowe?
Oblicza się, że całkowita liczba ofiar II WŚ szacowana była na jakieś 66 milionów, na dziesiątki milionów. Jeśli prawidłowo czyta się kilka ostrzeżeń Matki Bożej, i nie tylko w Fatimie, ofiary III WŚ i Kary Boskiej będą szacowane na tysiące milionów. W porządku 100 razy gorszym.

***

****

* Ale jaka materialna Kara Boska mogłaby być gorsza, niż duchowa kara naszych czasów?
Prawda, zaraz po Upadku Adama i Ewy, Sobór Watykański II był najgorszą katastrofą w całej historii ludzkości. Jednak zasadnicza większość ludzi widzą ją jako wielkie wyzwolenie. „Kije i kamienie kości mi połamią, ale słowa nigdy mnie nie zranią.”, to stare powiedzenie. Duchowe kary są same w sobie o wiele większe, ale potrzeba materialnych rzeczy, abyśmy my, ludzie, zrozumieli (cf. św. Mat. IX, 6 i św. Jana XX, 27).

* Matka Boża obiecała okres pokoju, jeśli Papież dokona pewnej konsekracji. Papieże od tamtej pory dokonali kilka takich konsekracji, ale nie mieliśmy pokoju.
Prawda, było kilka konsekracji bez wątpienia zainspirowanych przez Matkę Bożą Fatimską, ale nigdy jeszcze tak, jak ona tego wymagała: przez Papieża, Rosji, Jej Niepokalanemu Sercu, w jedności ze wszystkimi biskupami świata. Zawsze brakowało takiego czy innego z tych warunków.

* Matka Boża Fatimska powiedziała nam o „unicestwionych narodach” i o „okresie pokoju”. Widzieliśmy, jak narody były unicestwiane podczas II WŚ oraz okres pokoju w latach ’50. Jej proroctwa wypełniły się.
Jakie narody zostały zmiecione z powierzchni ziemi od czasów II WŚ i ile właśnie było pokoju podczas Zimnej Wojny lat ’50? Matka Boża Fatimska mówiła o o wiele większych wydarzeniach, niż te, które do tej pory nastąpiły.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, wstawiaj się za nami.

Kyrie eleison.

Tłumaczył z języka angielskiego Pelagiusz z Asturii. (*) Warto zwrócić uwagę, że tajemnicze zorze widziane były w nocy z 24 na 25 stycznia 1938 roku w wielu krajach półkuli północnej. (przyp. tłum.)

© 2011-2013 Ryszard N. Williamson. Wszelkie prawa zastrzeżone.

A non-exclusive license to print out, forward by email, and/or post this article to the Internet is granted to users who wish to do so provided that no changes are made to the content so reproduced or distributed, to include the retention of this notice with any and all reproductions of content as authorized hereby. Aside from this limited, non-exclusive license, no portion of this article may be reproduced in any other form or by any other electronic or mechanical means without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review, or except in cases where rights to content reproduced herein are retained by its original author(s) or other rights holder(s), and further reproduction is subject to permission otherwise granted thereby.

Permissions inquiries should be directed to editorial@dinoscopus.org.

Pan Jezus Chrystus Sędzia Sprawiedliwy – Ikona – dar od Polakow do biskupiej kaplicy.

   Unikatowa ikona Pana Jezusa Chrystusa Sędziego Sprawiedliwego, została podarowana w Polsce Księdzu Biskupowi Ryszardowi Williamsonowi oraz Księdzu Stephenowi do Kaplicy w Broadstairs:

***

Miecz w kulturze biblijnej, część 3

Miecz

Symbol walki, władzy i sprawiedliwości. W Apokalipsie św. Jana (Ap 1,9 i n.) z ust Bożych wychodzi miecz obusieczny. Dlatego też Chrystus-Sędzia trzyma miecz lub miecz i lilię, symbolizujące jego sędziowską władzę. Miecz trzyma Justitia, będącą personifikacją karzącej sprawiedliwości oraz symbolem rozdzielenia dobrego od złego. Cesarze i królowie noszą miecze na znak władzy świeckiej. Archanioł Michał walczy mieczem z diabłem (smokiem). Również św. Jerzy walczy mieczem ze smokiem. Wśród czterech jeźdźców jeździec z mieczem uosabia wojną (Ap 6,4). Przy wygnaniu Adama i Ewy z raju anioł z mieczem ognistym pilnuje drogi do drzewa życia. Judyta zabija mieczem Holofernesa. Dawid ścina głowę martwemu Goliatowi jego własnym mieczem. Podczas betlejemskiej rzezi niewiniątek żołnierze zabijają niemowlęta mieczami. W trakcie pojmania Jezusa św. Piotr mieczem obcina ucho jednemu z pachołków. Św. Jan Chrzciciela ścięto mieczem. Święty książę apostołów, Paweł, oraz inni święci trzymają miecze jako atrybuty wskazujące na ich męczeńską śmierć. Wielu wczesnochrześcijańskich męczenników po okrutnych torturach, które przetrwali bez obrażeń, ścięto mieczem np. św. Katarzyna Aleksandryjska. Św. Łucji z Syrakuzy przebito mieczem gardło. Siedem mieczy w sercu Maryi: Siedem Boleści Maryi.
 Jezus jako Sędzia z mieczem w ustach; ilustracja według miniatury z ok. 1260 r.

Seibert JuttaLeksykon sztuki chrześcijańskiej – Jedność – Kielce 2007 – s. 201

Od późnego średniowiecza słowa wypowiedziane przez Symeona podczas ofiarowania Jezusa w świątyni posłużyły do ukazywania Maryi jako Mater Dolorosa z siedmioma mieczami wbitymi w serce. Miecze te odnoszą się do następujących wydarzeń: proroctwo Symeona lub obrzezanie Jezusa; ucieczka do Egiptu; poszukiwanie dwunastoletniego Jezusa; pojmanie Chrystusa i niesienie krzyża; złożenie do grobu.

Seibert JuttaLeksykon sztuki chrześcijańskiej – Jedność – Kielce 2007 – s. 291

„Wspólne działanie” – Niech wam Pan Bóg błogosławi! Biskup Jean Michel Faure.

 

„Drodzy Wierni,

…dlaczego by nie podjąć wspólnie razem tego projektu?..” :

https://polakortodoks.wordpress.com/2016/12/07/prosba-o-pomoc-dla-seminarium-bractwa-piusa-x-tradycji-antymodernistycznego-oporu-biskup-jean-michel-faure-oraz-biskup-ryszard-williamson/

„Proszę, pomóżcie nam kontynuować walkę Biskupa Lefebvre!

Niech wam Pan Bóg błogosławi!

Biskup Jean Michel Faure.”

*

Trzecia/Czwarta, coroczna Kwesta – „Modlitwa Świątecznej Pomocy” – „Nieustajaca Kwesta za Życiodajna Posługę”

WSPIERAMY – 

– Nowe Seminarium Bractwa Piusa X „Ruchu Oporu”!:

https://seminaireavrille.org/

Kościół od samego początku istnienia, swą działalność jaką prowadził opierał na aktywności i finansowaniu przez wiernych. Katedry, kościoły, przydrożne kapliczki, krzyże, szpitale, szkoły czy uniwersytety są świadectwem i pamiątką pokoleń przeszłych i ich szczodrobliwości dla Kościoła. W obecnych czasach sytuacja nie uległa zmianie. Dalsze trwanie Kościoła i jego aktywność zależy od wiernych i ich wrażliwości na sprawy ważne. O ile w przeszłości Kościół cieszył się poparciem władców, narodów i całych państw, to teraz na takie poparcie liczyć nie może, a raczej ma nowych wrogów, których wcześniej nie miał, do takich zaliczyć można wszechobecne media.

Po Soborze Watykańskim II sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana i trudna. Do przeciwników Kościoła dołączyli liczni wrogowie w nawet w sutannach.

Podobnie jak przez wieki, przetrwanie Kościoła zależy od pokolenia obecnych katolików oraz ich zdeterminowanej woli, aby Kościół przetrwał. Zależy to od ich deklaracji trwania w Kościele, chęci zrozumienia i pogłębiania Wiary Rzymsko-Katolickiej, pragnienia bycia katolikami i przekazania Kościoła następnym pokoleniom. To nie będzie możliwe bez zaangażowania i wsparcia finansowego Kościoła, który w swej autentycznej, przedsoborowej, czysto katolickiej formie może liczyć tylko na swych wiernych. Trzeba pamiętać, że Pan Bóg kocha radosnego dawcę, jeśli my oddamy część swoich zarobków dla Jego Kościoła, to Pan Bóg sprawi, żebyśmy zawsze mieli pieniądze na takie dary, a Matka Boża dopilnuje, abyśmy mieli wszystkiego w obfitości.

Aktywność wiernych i zrozumienie wyzwań czasu jest naszym obowiązkiem. Podobnie jak przepiękne Katedry, tak dalsze trwanie Kościoła będzie naszą chlubą i chwałą. To gwarancja także naszego trwania i przetrwania oraz ostatecznego zwycięstwa na Sądzie ostatecznym.

Stąd pojawiła się koncepcja  publicznej Kwesty – „Modlitwa Świątecznej Pomocy dla Księży Tradycji, Bractwa Świętego Piusa X w Polsce – Kościoła Rzymsko-Katolickiego – Fundamentu Polskiej Kultury”. Czas jej trwania – Święto Chrystusa Króla ze szczególnym czasem Świąt Wszystkich Świętych i Wszystkich Zmarłych, a zakończenie w Wigilie Bożego Narodzenia wraz z ogłoszeniem zebranej kwoty.

„Modlitwa Świątecznej Pomocy” – organizowana corocznie – ma być zakończeniem nieustającej publicznej, internetowej „Kwesty za Życiodajna Poslugę” zainicjowanej na portalu internetowym „Dziennik Gajowego Maruchy” ( http://marucha.wordpress.com/ ). „Modlitwa Świątecznej Pomocy” polega na organizowaniu kwestowania , w tym z kulturalno-środowiskowymi imprezami, wykładami, etc.

Pomoc  „Modlitwy Świątecznej Pomocy” ma być skierowana w poszczególne aspekty katolickiej aktywności oraz do różnych grup wiekowych.

Od nowego Roku Kościelnego,

https://gajowka.wordpress.com/2016/11/26/niech-polsce-pan-bog-blogoslawi-w-nowym-roku-koscielnym-20162017/

kwesta nasza koncentruje się na pomocy dla Ruchu Oporu Bractwa Piusa X, którego duchowym przewodnikiem jest Ksiądz Biskup Ryszard Williamson, kontynuujący dzieło Arcybiskupa Lefebvre w tworzonym przez Ekscelencję pozastrukturalym Bractwie Piusa X – Tradycji, Antymodernistycznego Oporu.

Wspieramy Bractwo „Ruchu Oporu” dziękując za Księży Świętą Posługę, a w tym   za Nowe Seminaruim Duchowne, stawiające opór modernizmowi oraz idei przyłączania sie  Księży Tradycji do masońskich posoborowych struktur:

Wpłaty można dokonywać na konta bankowe podane przez Biskupa Foure;

lub na konto Gajówki Działanie, podane poniżej oraz w liknku:

» KONTA BANKOWE «

Pomocne rece

Te strone wydrukujcie sobie Panstwo i każdy z nas niech ma dane kont bankowych w swoim portfelu… dokonujmy systematycznych wplat – Dzialajmy Wspólnie!

1. Jeśli chcesz wspomóc  Tradycję Kościoła Katolickiego, systematycznie niszczoną od czasów II Soboru Watykańskiego, lecz nadal pielęgnowaną w FSSPX – Bractwie Kapłańskim im. Św. Piusa X ..”Ruchu Oporu”– możesz dokonywać publicznych wpłat na konto:

Bank: LLOYDS BANK
Nazwa konta bankowego (Account Name): Treasures Account Pius X Association

I. Przelewy z Wielkiej Brytanii (From UK banks):
Sort Code: 30 80 63
Numer konta bankowego (Account Number): 29 14 26 68

II. Przelewy z Polski i innych krajów (from Banks outside the UK):
Sort Code: 30 80 63
Numer konta bankowego (Account Number): 29 14 26 68
IBAN: GB 61 LOYD 30 80 63 29 14 26 68
SWIFT/BIC: LOYDGB21731

https://gajowka.wordpress.com/konta-bankowe/

***

Przedstawiciel Społeczeństwa Polak-Ortodoks

Jan Aleksander

Images for polakortodoks

 

https://en.wikipedia.org/wiki/SSPX_Resistance

Prośba o pomoc dla Seminarium Bractwa Piusa X Tradycji Antymodernistycznego Oporu – Biskup Jean Michel Faure oraz Biskup Ryszard Williamson.

Seminarium Duchowne Tradycji Antymodernistycznego Oporu jest prowadzone przez Biskupa polskiego pochodzenia – Biskupa Jean Michel Faure, z Rodu Psarskich. Ruch Seminaryjny Polak-Ortodoks, mający za celKapłaństwo Polaków dla Polski, jest częścią tego Seminarium  działającego we Francji.

Wspomóżmy to seminarium dla Bożej Chwały i pożytku Polskiego Narodu i Polski.

Jan Aleksander

pielgrzymka-brw-polska-2016-226

+++

Laudetur Jesus Christus!

Drodzy wierni,

(Treść listu w tłumaczeniu – Jan Aleksander)

Seminarium duchowne zaczyna drugi rok swej działalności z dwunastoma seminarzystami.

Dotychczasowy zajmowany budynek pod potrzeby seminarium zaczyna być zbyt mały.

Znaleźliśmy dom na sprzedaż, który spełnia wymogi naszego seminarium – budynek zawierający odpowiednią ilość pokoi, wystarczającą na kolejne lata naszej dzialanosci, ale niestety nie mamy wystarczającej ilości środków finansowych do zrealizowania projektu. Potrzebujemy uzbierać dodatkowo kwotę dwustu pięćdziesięciu tysięcy euro – €250.000

Za Łaska Bożą, pierwszy rok naszego seminarium  upłynął stabilnie, bez zbyt wielu problemów do pokonania. Z pomocą Braci Dominikanów z Avrille, jesteśmy w stanie zapewnić naukę na bazie solidnej, tradycyjnej doktryny Kościoła Rzymsko – Katolickiego. Mimo wszystko, wraz z powiększającą się ilością seminarzystów my zmuszeni jesteśmy znaleźć większy budynek.

Drodzy wierni, dlaczego by nie podjąć wspólnie razem tego projektu?

Obecny kryzys w Tradycji przyszedł z tragicznego w skutkach kuszenia, powodującego powrót do pożądania posiadania „oficjalnego rozpoznania/akceptacji” od modernistycznego Rzymu (Watykanu – JA).
Jakkolwiek, nie jeden dzień przemija nie bez okazji do skandalu w (modernistycznym-JA) Rzymie; to wygląda tak, jak by (tam – JA) moralność i doktryna, z punktu widzenia czysto ludzkiego, została bezpowrotnie zniszczona.

Arcybiskup Lefebvre zwykł mówić, że my rozpoznajemy legalność prawną w Rzymie oraz starożytność autorytetu, mimo tego, że umieszczamy się w ten sposób, bezpośrednio czy nawet pośrednio pod autorytet kreujący wielkie zagrożenie dla naszej wiary.

Z drugiej strony,  wciąż młodzi mężczyźni z powołaniem i planujący zostać Świętego Katolickiego Kościoła Księżmi, mimo wielu przeciwności, które muszą przejść.

Po to żeby kontynuować walkę Biskupa Lefebvre, Biskup Williamson podjął dzielną decyzję wyświęcenia dwóch Biskupów. Jednak po co jest Biskup, jeżeli nie po to, by formować i wyświęcać nowych Księży?

My pragnęliśmy posiadać seminarzystów i Pan Bóg przekazał nam ich dwunastu!

Najlepszym środkiem leczniczym na dechrystianizowane dusze narodów jest utrzymywanie i budowa autentycznych Katolickich Seminariów.

Proszę, pomóżcie nam kontynuować walkę Biskupa Lefebvre!

Niech wam Pan Bóg błogosławi!

Biskup Jean Michel Faure

Proszę odnaleźć poniżej wytyczne jak dokonać darowizny oraz proszę pamiętajcie o seminarium w waszych chrześcijańskich wspomożeniach.

 

 +++++

Laudetur Jesus Christus!

Dear faithful,

The seminary is starting its second year: with 12 seminarians, the house which we are now in has become too small. We have found a building for sale which is suitable for our needs, as the number of rooms will accommodate several more years of seminarians. However, we do not have all the funds necessary, and still have to gather  €250.000.

By the grace of God, the first year of the seminary went on fairly steadily, without too many practical problems. With the help of the Dominican Fathers of Avrillé, we are able to ensure a solid doctrinal teaching. However, with the new arrivals, we are forced to find a larger property.

Dear faithful, why did we undertake such a project?

The present crisis in Tradition comes from an awful temptation which keeps coming back: the desire to obtain “recognition” from modernist Rome. However not one day goes by without Rome being an occasion of scandal ; it seems as if morality and doctrine, from a human point of view, are being irreversibly destroyed. Archbishop Lefebvre used to say that, even though we recognize the legitimacy of Roman and diocesan authorities, putting ourselves under their direct or even indirect authority constitutes a grave danger for our Faith.

On the other hand, there are still young men reflecting upon their vocation and planning to become holy Catholic priests, despite the numerous obstacles they have to overcome.

In order to continue the fight of Archbishop Lefebvre, Bishop Williamson has courageously taken the decision to consecrate two bishops. But what is a Bishop for, if not to form and ordain good priests? We desired to have seminarians, and God has provided us with twelve of them!

The best remedy for the dechristianisation of souls and of nations resides in the creation, maintenance and development of an authentic Catholic seminary.

Please, help us continue the fight of Archbishop Lefebvre!

God bless you!

Mgr Jean Michel Faure

Please find details below as to how to make a donation and please remember the seminary especially in your Christmas alms.

english

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****

Przedstawiciel Społeczeństwa Polak-Ortodoks

Jan Aleksander

Images for polakortodoks

Images for Biskup Ryszard Williamson

Za:

https://respicestellam.wordpress.com/2016/12/06/st-grignion-seminary/

https://seminaireavrille.org/

suplement:

https://gajowka.wordpress.com/2016/12/12/wspolne-dzialanie-niech-wam-pan-bog-blogoslawi-biskup-jean-michel-faure/