Modlitwa za Rosję. Apostolska Pielgrzymka (cz.6.Ikony) Biskupa R. Williamsona do Polski (Msza Święta Wszechczasów/Trydencka w Niepokalanowie. Poświęcenie Ikon dla Narodu Rosyjskiego od Narodu Polskiego.) , Roku Pańskiego 2016. Przesłania. Informacje.

W niedzielę 4 września br., nad ranem odbyła się Msza Świeta Wszechczasów w Niepokalanowie,

gdzie Ekscelencja rozpoczął cykl trzech wykładów, które podczas pielgrzymki po Polsce wygłosił w naszym kraju.

Kompleks Klasztorny w Niepokalanowie to miejsce szczególne, bo założone przez Św. Maksymiliana Kolbe, którego walki Biskup Williamson jest czynnym kontynuatorem w lini Biskupa Lefebvre, który wzywał do ujawnienia przewrotnosci Masonerii:

– tak, jak to robił nasz Święty.

Modliliśmy się na Mszy Świętej za Rosję:

https://polakortodoks.wordpress.com/2016/07/17/blogoslawienstwomodlitwa-ekscelencji-biskupa-ryszarda-williamsona-za-rosje/

Po Mszy Świętej Biskup Williamson dokonał  poświęcenia Ikon, które Ruch Społeczeństwa Polak-Ortodoks w imieniu Narodu Polskiego w modlitwie, Aktem Działania Wspólnego:

– przekazuje Narodowi Rosyjskiemu:

Ikony w Tradycji Prawosławnej są Słowem Bożym. My Polacy, rodzina i przyjaciele Rosjan, prosimy Pana Boga by chronił Rosję, która została zaatakowana w hybrydowej wojnie, która ma być początkiem III Wojny Światowej, o czym mówił Biskup na wykładzie/Kazaniu po Mszy Świętej:

***

Walczyć, walczyć i nigdy się nie poddawać!

Niech żyje Polska! + RW

 

***

Biksup poświęcił  rownież  dwie Ikony, które otrzymał  w darze od Społeczeństwa Polskiego:

 

https://polakortodoks.wordpress.com/2016/09/18/apostolska-pielgrzymka-cz-3-biskupa-r-williamsona-do-polski-roku-panskiego-2016-przeslania-informacje/

 

Przedstawiciel Społeczeństwa Polak-Ortodoks

Jan Aleksander

 

Reklamy

Odpowiedź na Pelagiusowe dziwactwa – … po Pielgrzymce Biskupa Williamsona.

Odpowiedź na Pelagiusowe dziwactwa

 

We wrześniu 2016 r. przebywał w Polsce bp. Richard Williamson. Wizyta ekscelencji była pierwszą jego wizytą w Polsce od czasu, gdy znalazł się formalnie poza strukturami Bractwa Piusa X. Obecnie bp. Williamson tworzy i prowadzi drugą gałąź Bractwa w myśli idei i zasad sformułowanych przez abp. Marcela Lefebvre, zrodzonych w wyniku sytuacji w jakiej znalazł się Kościół po tragicznej dla Kościoła tzw. drugiej sesji Soboru Watykańskiego II.

Wizyta bp. Williamnsona w Polsce była bardzo udana, udzielił wielu sakramentów w tym pierwszej komunii dzieciom, dokonał bierzmowania, odbył wiele spotkań z wiernymi, zwiedził wybrane miejsca, w tym Niepokalanów, Sokółkę, Częstochowę, Kraków, Oświęcim – celę śmierci o. Maksymiliana Kolbe….i  inne. Ogólnie klimat spotkań był bardzo sympatyczny, a one same owocne. W internecie jest dostępny materiał filmowy z wykładem bp. Williamsona, jaki wygłosił w Niepokalanowie. Jest to miejsce szczególne, związane z postacią i działalnością Maksymiliana Kolbe, franciszkanina, który swym życiem pokazał jak ważne i owocne jest zawierzenie i współpraca z Niepokalaną, matką Chrystusa. O. Kolbe został zamordowany w obozie w Oświęcimiu, według relacji świadków Niemcy nie byli wstanie spalić jego martwego już ciała i podobno jest pochowany gdzieś na terenie obozu. W muzeum na terenie Niepokalanowa są zebrane relacje i pamiątki po o. Maksymilianie, także tych bezpośrednio przed i po jego śmierci.

Wizytę bp. Williamsona odnotował też na swej internetowej stronie sedewakantysta, posługujący się pseudonimem, nie wiedzieć czemu, Pelagius Asturiensis.  W tekście zatytułowanym „Społeczeństwo Polak-Ekumenista czyli kolejni pomyleńcy z dobrymi intencjami” dostępnym tutaj :https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2016/09/24/polak-ekumenista/,

jak przystało na samozwańczego internetowego papieża, pan ten wyartykułował stek orzeczeń i wyroków przeplatanych epitetami własnej produkcji.

W swym tekście, napisanym z pozycji sedewakantystycznego Ex catedra via zacietrzewienie,  Pelagius Asturiensis podzielił się swymi odkryciami, zapewne z nadzieją ubogacenia świata.

W pierwszym swym sedewakantystycznym orzeczeniu wygłosił: „Zaproszono mnie na spotkanie z J. Eks. x. biskupem Ryszardem Williamsonem (…) Świadom jestem różnych niewątpliwych zasług biskupa oraz wielu mądrych rzeczy, które mówił i zapewne nadal mówi. Zawsze wywierał i nadal bez wątpienia wywiera wpływ nie bez znaczenia na różnej maści „tradycjonalistów”. Niemniej jednak z powodu fundamentalnego jego błędu, jakim jest uznawanie modernistycznej sekty za Kościół katolicki (co zakłada odrzucenie nieomylności magisterium i inne błędy), i szkodliwości takiego poglądu uznałem udział w takim spotkaniu za pozbawiony sensu i podziękowałem za zaproszenie (…) Skoro w tym, co stanowi główny cel jego posłannictwa, czyli nauczanie wiary apostolskiej, tak poważnie błądzi, biskup nie jest wart uwagi wiernych”.

Dla Pelagius Asturiensis, wyznawcy bożka sedewakantyzmu, nie są ważne zasługi biskupa, głoszenie wielu mądrych rzeczy, nie jest ważny pozytywny wpływ biskupa na wiernych, jeśli biskup nie chce podzielić sedewakantyzmu, jako swojego poglądu, podążając za papieżem Pelagius Asturiensis z Internetu. Pelagius nie raczył przybyć na spotkanie, gdyż jak twierdzi biskup nie jest wart uwagi,  jednocześnie zaprzecza swym poglądom pisząc i publikując tekst nt. biskupa uzupełniając uwagą z kategorii pomówień „Choć, co prawda, niektórzy kapłani i wierni Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X od lat uważają Jego Ekscelencję za chorego psychicznie”.

Pelagius Asturiensis nie dostrzega u siebie dotykającego go negatywnego zjawiska rozłażenia się w różnych kierunkach jego deklaracji i czynów przeplatanych z pomówieniami.

W kolejnym swym orzeczeniu, w nawiązaniu do „Ruchu Społeczeństwa Polak-Ortodoks”, internetowy papież orzekł:

„Sam wątpię, by bp Williamson znał dobrze charakter stowarzyszenia, które go zaprosiło. Ciężko mi byłoby uwierzyć, by pomimo swych błędów zasygnalizowanych wyżej popierał tego rodzaju instytucje. (…)  A przecież zapędy wspomnianego ruchu, jak i samej Gajówki Maruchy są iście ekumeniczne. (…)  Jest to zresztą tendencja wyraźna całego tego środowiska.”

Swe orzeczenie jeszcze ulepszył pisząc : „Janseniści, dokładnie jak w naszych czasach abp Lefebvre, jego FSSPX, bp Fellay, bp Williamson, Marucha Gajowy i całe jego środowisko oraz praktycznie wszyscy lefebryści i indultowcy, uznawali w osobie noszącej białą sutannę Papieża Kościoła katolickiego, ale nie stosowali się do jego nauczania i rozporządzeń, gdy im te nie pasowały. Pochodzenie tego błędu przesiewania i stawiania oporu władzy uznawanej za prawowitą nie ma nic wspólnego z katolicyzmem, z prawdziwą wiarą, ani nawet ze zdrową filozofią (obcą kompletnie środowiskom takim, jak Gajówka i „Społeczeństwo Polak Ortodoks”).”

A podbudowany tym co sam napisał dodał : „Tak czy siak, dla „Społeczeństwa Polak-Ortodoks” pasuje bardziej nazwa „Społeczeństwo Polak-Ekumenista”, a w każdym bądź razie nie ma w nim miejsca dla katolików. Tym bardziej, że całe to środowisko nie słynie ani z poziomu intelektualnego, ani z kultury. Jak internet szeroki i bezdenny, tak wulgaryzmy Gajowego i jego leśników czy drwali są powszechnie znane a kojarzą się raczej z najbardziej prymitywnym elementem społeczeństwa nowoczesnego, albo kulturą „elit” rewolucji francuskiej i bolszewickiej.”

No cóż, na podstawie powyższych sedewakantystycznych orzeczeń i „nauk” z jedną opinią Pelagiusa zgodzić się należy: „Nie znam bliżej samych twórców i członków „Społeczeństwa Polak-Ortodoks”, więc trudno z góry przypisywać im złe intencje”. Niewiele, ale dobre i to, jedna prawda lepsza od żadnej.

Jak widać na więcej internetowego papieża Pelagiusa nie stać. Sedewakantyści nie po raz pierwszy pokazują, że ustosunkowują się do osób i spraw, których nie znają i znać nie chcą. Liczy się dla nich ideologia sedewakantzmu nawet kosztem poznania rzeczywistości i pozytywnego na nią oddziaływania.

Wolą niszczyć świat tradycjonalizmu katolickiego w imię utopijnego sedewakantyzmu, a sam katolicyzm cenią jedynie w słownych deklaracjach.

Byłoby nieuczciwością twierdzić, że strona Pelagius Asturiensis jest zupełnie bezwartościowa.  Znajduje się tam wiele dobrych i prawdziwych treści.  Warto je znać i poznawać. Do nich należy także tło omawianego tekstu, jakim są katolickie prawdy na temat prawosławia. Jednak zauważyć należy, że wartościowe teksty na tej stronie są głównie cytatami. Niestety są tam też  pseudowartościowe teksty samego Pelagiusa i innych sedewakantystów. Zatem czytając, koniecznością jest oddzielać wartościowe treści katolickie, od pelagiusowych i sedewakantystycznych plew.

Warto też odnotować z jakich powodów powstał tekst Pelagiusa, otóż Pelagius przeczytał tekst pochodzący ze strony Polak-ortodoks:

„Wizytę Biskupa zorganizował Ruch Społeczeństwa Polak-Ortodoks; tradycyjny ruch Polaków nawiązujący do działań wszystkich polskich śwętych – Ruch Tradycjonalistów Polskich wyznania tradycyjnie, przedsoborowo Rzymsko-Katolickiego oraz Polaków wyznania Prawosławnego; Ruch, którego celem jest to co było i jest w Narodzie Polskim odwieczne… – uświęcenie dusz poprzez życie w Łasce Uświęcającej w Chrystusie i poprzez Chrystusa, oraz w wyniku takiego życia budowanie Królestwa Niebieskiego na polskiej ziemi; Ruch nawiązujący do idei Milicji Niepokalanej, którą zapoczątkował Polak –Święty Maksymilian Kolbe.”

Fakt, że w pojedynczych wątkach na stronie Gajowego Maruchy pojawia się więcej komentarzy, niż u Pelagius Asturiensis

we wszystkich wątkach w całym roku, musi być dla niego bardzo dokuczliwe i to do tego stopnia, że każda okoliczność jest dla niego dobra do uzewnętrzenia swych frustracji.

Sedewakantyzm, (a w szczegolnosci jego ekstremalna frakcja – JA),  jest jałową ideą, która stara się wepchnąć społeczność katolicką i cały jej wysiłek na tory ciągłego głoszenia i ciągłego zajmowania się uznawaniem za prawdziwy pogląd „Kościół nie ma papieża”.  Sedewakantyści udają przy tym, że nie dostrzegają istnienia licznych argumentów, które zaprzeczają sensowności ich ideologii i skrzętnie je pomijają.  Jedynie co wnoszą, to konieczność usuwania  zamętu przez nich wytwarzanego.

Bp. Williamson, Gajówka, Ruch Polak-Ortodoks nie są wyznawcami ekumenizmu i od tego stronią, także poprzez utożsamianie się z katolicyzmem tradycyjnym i przedsoborowym, który neguje ekumenizm. Cytowany tekst Ruchu Polak-Ortodoks, który stał się pożywką do pelagiusowej pisaniny, mógłby być oczywiście bardziej przejrzysty i bardziej jednoznaczny w swej wymowie, ale absurdem jest zarzut o ekumenizm lub gloryfikowanie prawosławia. Zwłaszcza, że następuje powołanie się na wyznanie katolickie, przedsoborowe i tradycyjne, jak również na świętych polskich,  wraz z wyróżnieniem świętego Maksymiliana Kolbe, który był przedsoborowym kapłanem mającym zasługi w obronie Kościoła.  Fakt, ze do ruchu mogą należeć polacy wyznania prawosławnego nie przesądza o ekumenizmie ruchu i mieszania prawosławia z katolicyzmem. Cel ruchu – państwo i naród zorganizowane w oparciu o Prawo Naturalne (JA) –  jaki w istocie został określony, jest zgodny z nauką katolicką.

Ponadto należy pamiętać, że Kościół nie wzywa prawosławia do przyjęcia nauki Chrystusowej i apostolskiej. Kościół od wieków wzywa ich i oczekuje, aby porzucili wszystkie błędy. Oni posiadają wiarę w Pana Boga w Trójcy św, zachowali ważność sakramentów, uznają fundamenty nauki katolickiej, utożsamiają się z chrześcijaństwem i go bronią. Można śmiało postawić twierdzenie, że są bliżsi wierze katolickiej w sferze intelektu i moralności niż duża cześć Kościoła określającego siebie jako soborowy. Trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, że wielka cześć dawniej katolickiej Europy nie tylko odeszła od wiary katolickiej, jest na nią obojętna i jej nie zna, ale jeszcze norma grzechu staje się dla niej normą codzienności.

Sedewakantsta Pelagius zdradza brak wyczucia i roztropności w podejściu do prawosławia, w mglistej otoczce swych  katolicko-sedewakantystycznych deklaracji.

To nie sedewakantyści, ani prawosławie lub protestantyzm będą decydować o sposobie i metodzie zbawienia. Porządek zbawienia ustanowił Pan Bóg. Opiera on się na Kościele katolickim i tylko przez niego każdy może otrzymać łaskę zbawienia, która jest darem Jezusa Chrystusa.  Kościół przechowuje i posiada trzy filary: naukę doktrynalną, naukę moralną i sakramenty. Te trzy filary są nośnikiem łaski zbawienia, którą wysłużył Jezus Chrystus swym cierpieniem i ukrzyżowaniem oraz zmartwychwstaniem. Matka Boża pełni niezaprzeczalną rolę w akcie przekazywania łask, którą czczą katolicy i prawosławni. Protestanci, obojętni religijnie, czy wrogowie już nie.

W tym wszystkim istotna jest jedność z papiestwem i papieżem, jako warunek trwania w Kościele. Papież jest zobowiązany do posłuszeństwa Chrystusowi i otrzymanemu „Depositum Fidei”. Ważna jest też jedność Kościoła. Sedewakantysci swą ideologią i działalnością w powyższe kwestie uderzają, sądząc przy tym, że są jeszcze w zgodzie z Kościołem. Szeregowi katolicy również są zobowiązani do posłuszeństwa, analogicznie jak papież. Ale nie posłuszeństwo ewentualnym błędom papieża jest kluczowe. Katolicy mają trzymać się prawdziwej i ugruntowanej nauki katolickiej oraz Chrystusa, nawet wtedy, gdy papież lub biskupi głoszą błąd. Nie mają prawa orzekać, kto jest lub nie jest papieżem i takie prawo wprowadziłoby tylko dodatkowy zamęt. Sedewakantystyczny błąd polega na wysunięciu posłuszeństwa papieżowi i ustawieniu tego posłuszeństwa jako naczelnej zasady, niezależnie czy papież głosi zdrowa naukę czy błędy. Na to nakładają drugi błąd, głosząc, że jeśli komuś nie odpowiada nauka papieża, to może krzyknąć sedewakantyzm i od tej nauki odstąpić. 

Natomiast katolicy zobowiązani są do poznania doktryny katolickiej, przestrzegać moralność i korzystać z sakramentów. Mogą zakwestionować błędne nauczanie hierarchów, nawet papieża, posługując się poprzednim i ważnym nauczaniem Kościoła oraz poprzednich papieży. I mają wybrać tylko prawdziwe nauczanie, które jest trwałe, niezmienne i obowiązujące. Jest to ich katolickie prawo i obowiązek. Nie zwalnia z niego logika sedewakantyzmu, ani błędy papieża, zarówno moralne jak i doktrynalne.

Dlatego pożądane jest poznawanie prawdziwej nauki Kościoła opartej o „Depositum Fidei” i uwzględnianie jej w swoich decyzjach życiowych, a skupianie wysiłku na podtrzymywaniu wierzenia w brak papieża jest bezowocne i bałamutne.

Pelagius Asturiensis swym sedewakantyzmem i działalnością sam wzorem bolszewików i rewolucjonistów francuskich rozbija ruch Tradycjonalistyczny, a przez to Kościół katolicki, nie uważa za istotne przede wszystkim poznanie osób i spraw, zanim zacznie coś pisać.   

Autorem tekstu jest Pan „Listwa” z Gajówki,

Jan Aleksander

P.S.

Polecam również tekst, który był napisany i ogłoszony ponad 3 lata temu wGajówce. Treść  jego objaśnia  czym jest Ruch Polak-Ortodoks:

„Społeczeństwo Polak-Ortodoks” – to wyrażenie, które zawiera w sobie określoną treść, ale jest to wyrażenie, które posiada również ideę.
„Społeczeństwo Polak-Ortodoks” to idea odbudowy i odtworzenia osłabionych i zniszczonych wzajemnych więzi między Polakami. Naród Polski to TYLKO pokolenia wychowywane na bazie filozofii nadprzyrodzoności (Świetej Tradycji Jedynego Świetego Kościoła), w teraźniejszości, te przeszłe pokolenia, ale także te, które nadejdą. Konieczna jest pamięć o tych co byli i czego dokonali, ale też troska o przyszłość, bazując na istniejącym spokrewnieniu rodzin i rodów, żyjących teraz i w przeszłości na ziemiach Rzeczpospolitej oraz rozsianych po całym świecie.
Punktem wyjścia odbudowy i uzdrowienia powinno być wielkie wyróżnienie Narodu Polskiego, jakim jest fakt, że Matka Boża to Królowa Polski. 14 sierpnia 1608 r. modlącemu się siedemdziesięciojednoletniemu zakonnikowi Juliuszowi Mancinelli objawiła się Matka Boża i powiedziała : „Dlaczego nie nazywasz Mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie.” Matka Boża potwierdziła swe słowa w ponownym widzeniu o. Mancinell’emu w Krakowie w 1610 r. mówiąc : „Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który jest Mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja ci zawsze będę, jakom jest teraz, miłościwą.”.

……..

„Społeczeństwo Polak-Ortodoks” to powrót do Królestwa Polskiego, którego Matka Boża jest Królową i jego odbudowa, to powrót do Tradycji Kościoła oraz wartości chrześcijańskich i narodowych od wieków naród Polski formujących. To obrona ziemi, praw i tożsamości katolickiej, walka z pokusami, słabościami, błędami, niewiedzą, aby wspólnie podążać bezpiecznie do zbawienia.
„Społeczeństwo Polak-Ortodoks” to wspólny ruch i działanie Polaków katolików Tradycyjnych, ale to ruch szeroko otwarty na działanie i współpracę ze wszystkimi Polakami, którzy podzielają i uznają wartości chrześcijańskie i uznają Matkę Bożą za Królową Polski, szczególnie jest otwarty na współpracę z Polakami urodzonymi i wychowanymi w Tradycji Prawosławnej”.

https://gajowka.wordpress.com/

Apostolska pielgrzymka (cz.5. Śladami Św. Wojciecha) Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016. Przesłania. Informacje.

Po przebyciu promem drogi z Anglii do kontynentalnej części Europy, udałem się wprost do umówionego miejsca, gdzie miałem spotkać się z Ekscelencją oraz dostarczyć przekazany mi bagaż Biskupa Williamsona z sakramentaliami;

(https://polakortodoks.wordpress.com/2016/08/21/podreczny-bagaz-biskupa-ryszarda-williamnsona/ )

Dotarłem do umówionego miejsca u „źródeł Polski” o umówionej godzinie 7.30. z rana, gdzie Biskup Williamson przygotowywał się do Mszy Świętej, do której potrzebne były sakramentalia przywiezione przeze mnie.

Wszedłem na prywatną  posesję, gdzie spora ilość osób modliła się przed Msza Świętą w prywatnej domowej Kaplicy, do której to grupy i ja dołączyłem.

Wszedł Biskup, rozglądnął się i wskazał na moja osobę, prosząc mnie o bagażPrzejechałem około tysiąca kilometrów, by spotkać się z Biskupem, na którego twarzy nie było wątpliwości, że będę z bagażem, w którym potrzebne niezbędne rzeczy do odmówienia Mszy Świętej. Pomyślałem, że przecież mogłem się spóźnić, nie mówiąc …nie posiadać bagażu… Na koniec…zrozumiałem, że to jest znak z Niebios – wszyscy biorący udział w Pielgrzymce, organizujac ją, dokonując indywidualnego wysiłku jesteśmy tylko Sługami Bożymi, którzy użyczają rąk Panu Bogu.. oddając Mu swoje serca. Świadomość tego, ukazała mi piękno tej Pielgrzymki i potęgę Pana Boga.

Msza Święta zgromadziła wielu Tradycyjnych Katolików w prywatnej Kaplicy, do której przyjechali wierni z wielu stron kraju.

Biskup w kazaniu nawoływał do zachowania Wiary, walki o nią.

Przesłaniem Biskupa było to, byśmy organizowali prywatne w Domach Kaplice; w jednym domu dla Rodziny , 10 osób… Rodu.. 50 osób; jedną kaplice, 10 , 50, 100 , 1000…kaplic prywatnych. Biskup nawołuje, byśmy tworzyli wysepki, wyspy Tradycji Świętej współpracujące ze sobą i tak…zmieniając modernistyczne regiony.. począwszy od siebie, własnej jednej Rodziny. Grupy/wysepki żyjące w Łasce Uświęcającejmające wpływna środowisko i zmieniające je dla Chwały Bożej.

( Budujcie w Domach waszych Ołtarze!-Biskup Williamson)

Biskup o sobie mówił, że nie jest „Mesjaszem”… i by nie liczyć na to, że on dokona cudu.Wskazywał Ekscelencja na nas wiernych. To my mamy obronić Wiarę, obronić Kościół. Biskup wskazuje możliwe sposoby obrony, ale to my wierni mamy dokonać wysiłku, indywidualnie każdy walcząc z sobą, potem w rodzinie, rodach i grupach. Społecznosciach, które mając Ołtarze w Domach, wybranych z grup Ministrantów mających do tego powołanie;

http://ministrant.krzyz.org/ministrantura.htm

współpracując ze sobą – mamy obronić Kościół, lokalne społeczeństwo, a jak Pan Bógda, to i cały Naród.

Mamy być pewni, że modernizm będzie atakował nie tylko nas, ale i każdego Księdza. Mamy nie ufać człowiekowi, a zaufaćpełni Panu Bogu.

I Ksiądz może upaść. Mamy być świadomi, że ufając Księdzu, budując kaplice, kościoły z Nim …czy szkołymożemy je w jedenj chwili utracić , w tej chwili kiedy upadnie Ksiądz,który będzie zarządzał zbudowanym  naszym  wysiłekiem majątkiem kościelnym.

Mamy więc mieć Ołtarze w Domach naszych i nieustająco dokonywać wysiłku. Mamy opierać się ciała namiętnoiściom, Światu, rozpoznając Prawdę w Chrystusie i przez Chrystusa.

Mamy byc Kościołem Walczącym, hierarchicznym..tworzyć naturalną hierarchię w naszych społecznościach…!

Biskup poświęcił Ołtarz w Domowej Kaplicy…!:

 

„Wspólne działanie”

„Wspólne działanie” jest to suma indywidualnych działań wzajemnie powiązanych i ukierunkowanych w stronę realizacji„Wspólne działanie” przyjętych celów i założeń, ale to też wspólne korzystanie z efektów, które nie są osiągalne w wyniku działań indywidualnych. Jest to też osiąganie pułapów zamierzeń wykraczających poza możliwości indywidualne pojedynczych osób.
Efekty takich działań stają się publiczne, do sfery publicznej przenikają też same działania i dzięki temu oddziaływują na rzeczywistość zewnętrzną. Zakończone sukcesem, pozytywnie oddziaływują na każdego działającego wspólnie.

Wołamy o przyłączenie sie do Ruchu Polak-Ortodoks !

Przedstawiciel Społeczeństwa Polak-Ortodoks

Jan Aleksander

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. Edytuj

Bishop Williamson has recently returned from a visit to Poland

Relacja z Pielgrzymki Biskupa R. Williamsona po Polsce na angielskiej witrynie Tradycjonalistów związanych z JE.:

Poland

Bishop Williamson has recently returned from a visit to Poland where the faithful have been waiting to see him.

The Bishop standing in the chapel of the Shrine of Jasna Gora and before offering the Mass.
The Bishop standing in the chapel of the Shrine of Jasna Gora and before offering the Mass.

Our Polish friends have given us this information –

The pilgrimage began on Sunday 28th August 2016 and finished with the flight home to London from Krakow on Thursday, 12th September.

The visit was organised by a movement of good Polish traditional Catholics. This movement, which aims to what was and is eternal for the Polish Nation – the sanctification of souls through a life of sanctifying grace in Christ and through Christ, and as a result of such a life to try and build the Kingdom of Heaven on Polish soil; The movement learns from the idea of the Militia Immaculata, which was began by the Pole Fr. Maximilian Kolbe.

Bishop Williamson, who continues the fight of Archbishop Lefebvre, oversaw the spiritual and practical (!) side of the trip.

The aim of the pilgrimage was:
1. The proclamation of the Good News of the Gospel
2. An examination of the Faith of the Polish Nation
3. Cooperation with the graces of God … in relation to the Polish nation.
4. Determination of current threats, objectives and activities of the Church Militant in Poland.
5. Tightening the co-operation of Polish Traditionalists with the bishops consecrated by Bishop Williamson  and with himself.

Here is one of the Bishop’s conferences

https://youtu.be/vpFVTwukreg 

and some pictures taken during the trip.

pielgrzymka-brw-polska-2016-209
The Bishop saying Mass in Czechia on his way to Poland

04-09-2016-504-09-2016-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://respicestellam.wordpress.com/

 

 

 

 

Apostolska pielgrzymka (cz.4. Święty Różaniec) Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016. Przesłania. Informacje.

Zachowajmy Spokuj

Odmawiajmy Święty Rozniec –  Biskup R. Williamson

„Rozaważając Tajemnice Świętego Różańca, modląc się w nim…, przywołujemy Przenajświętrzą Matkę Pana Jezusa Chrystusa, która wówczas do nas przychodzi.

I dalej, razem już z Przenajświętrzą Matką, gdy rozaważamy Tajemnice Świętego Różańcamodląc się w nim.., Święta Maria przywołuje swojego Syna, który do nas wówczas przychodzi, bo Chrystus… nie odmówi swej Matce.

Święty Różaniec odmawiany razem powoduje, że Niebo zsyła nam dobrego Tradycyjnego Księdza, który użycza swych rąk Panu Jezusowi;

pielgrzymka-brw-polska-2016-1120

bo Pan Jezus Chrystus, gdy Matka Jego woła,  przychodząc do nas odmawiających Święty Różaniec, pojawia się nam wówczas zawsze podczas Ofiary Przenajświętrzej, i dlatego wysyła On do nas dobrego, Tradycyjnie Katolickiego Księdza.

Taka jest siła Świetego Różanca! „

+ Biskup R. Williamson

Przenajświętrza Ofiara…Msza Święta, … to Słowo Boże – sam Pan Jezus Chrystus, to Święty Sakrament – ciało Pana Jezusa Chrystusa, które są pokarmem dla naszej Duszy, dzięki któremu Dusza żyje…nie usycha…

Różaniec Święty daje nam w codziennym życiu, na tym ziemskim łez padole –  OWOCE jego, dzięki którym mamy siły i zdolność odmówić i przyjąć Sakrament Pokuty.

Po Sakramencie Pokuty …mamy zdolność Życia w Łasce Uśwęcającej, dzięki której mamy Dary Ducha Świętego, co powoduje,że:

  • potrafimy odróznić Klamstwo od Prawdy,
  • potrafimy oprzeć się własnego ciała namiętnościom,
  • potrafimy oprzeć się Światu – poganstwu,..oprzeć  się masonerii…,  na którego czele stoi Szatan, a np., mamjac Dary Ducha Świetego… jak Dar Rozumu, Mądrości…wiemy, że współczena odzież jest zla, szkodliwa, grozna…, i odrzucamy dzinsowe tendencyjnie skrojone…spodnie…, nie godzimy się na tatuaże i inne tego typu atrybuty gorszące nasze i innych ciało…, nie oglądamy wrażej telewizji, nie słuchamy wrażej muzyki współczesnej…, nie chodzimy kupować do Tesco i tym podobnych sklepów bo widzimy , że to żydowskomasoński system…, którego nie chcemy być częścią…, mamy pełne, spokojne, wielodzietne rodziny.. Nie pożyczamy pieniędzy od żydowskich banków…, …rozpoznajemy sąsiada masona …poprzez jego zle owoce i wraże działaniaktórym się sprzeciwiamy, piętnujemy… Rozpoznajemy żydo-masonerię..w tym wewnątrz naszego społeczeństwa –  w tym wKościelektórą piętnujemy, eliminujemy, modląc się za nią….mamy siły, możliwości Działać Wspólnie z innymi Tradycyjnymi Katolikami…, mamy siły, możliwości budować Królestwo Niebieskie na polskiej ziemi.

Tworzymy Społeczeństwo Tradycyjnie Katolickie, którym m.in. jest Ruch Polak-Ortodoks, którego centrum jest Msza Święta z Tradycyjnie Katolickim Nauczaniem – Formacją.

https://gajowka.wordpress.com/2016/09/13/niepokalanow-delegacja-owp-na-spotkaniu-ruchu-spoleczenstwo-polak-ortodoks/

Panie Piotrze Beczała, Ruch Społeczeństwa Polak-Ortodoks to Ruch Kontrewolucyjny, który ma środki i plan  działania… i  działazwycięża, gdyż jest częścią Kościoła Walczącego.

Każda Polska Partia, polski związek, organizacja musi działac tak, jak… Ruch Polak-Ortodoks, by oprzeć się Światu, gdyż  masoneria stosuje dziś systemy satanistyczne nas okupując, które czynią  nas bezbronnymi, bo popychają do grzechów i ich skutków…. a na czym to masoneria żeruje.

Pana organizacja nie ma szans dokonac wiele dobrego dla Polski i Polaków, jeżeli jej działania nie bazują na „Skale”, … jeżeli nie organizujecie się przy Najświętrzej Ofiarze jaką składa Chrystus podczas Mszy Świętej Trydenckiej,…gdyż  zródło siły pokonującej Świat-poganstwo-masonerię…z niej tylko płynie.

pielgrzymka-brw-polska-2016-755

(Msza Święta Śpiewana przez Biskupa Williamsona.., a przed Ołtarzem szabla polska i Rożaniec….)

„Wspólne działanie”

„Wspólne działanie” jest to suma indywidualnych działań wzajemnie powiązanych i ukierunkowanych w stronę realizacji„Wspólne działanie” przyjętych celów i założeń, ale to też wspólne korzystanie z efektów, które nie są osiągalne w wyniku działań indywidualnych. Jest to też osiąganie pułapów zamierzeń wykraczających poza możliwości indywidualne pojedynczych osób.
Efekty takich działań stają się publiczne, do sfery publicznej przenikają też same działania i dzięki temu oddziaływują na rzeczywistość zewnętrzną. Zakończone sukcesem, pozytywnie oddziaływują na każdego działającego wspólnie.

Wołamy o przyłączenie sie do Ruchu Polak-Ortodoks !

Przedstawiciel Społeczeństwa Polak-Ortodoks

Jan Aleksander

Opublikowano by

Apostolska pielgrzymka (cz.3) Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016. Przesłania. Informacje

Święte Ikony

 

W Polsce przekazaliśmy Biskupowi Ryszardowi Williamsonowi oraz jego osobistemu asystentwi – Księdzu Stephenowi, w darze, od Społeczeństwa Polskiego dwie Ikony:

1. Ikonę Matki Bożej Ostrobramskiej:

pielgrzymka-brw-polska-2016-313
2. Ikonę Pana Jezusa Sędziego Sprawiedliwego:

pielgrzymka-brw-polska-2016-299

 

Duchowo tym Aktem, przenosimy Polski Episkopat do Broudstairs, gdzie jest siedziba Biskupa Williamsona.

Nie rozpoznajemy w „Judeoepiskopacie” w Polsce władzy duchowej nad nami, gdyż Episkopat w Polsce działa przeciwko Panu Bogu oraz przeciwko Narodowi Polskiemu.

Magdalenka
Okrągły Stół
Modernizm….

Widzieliśmy satanistyczną, masońska Golgotę Beskidów, która jest Posoborowia działań „pieczecią ” u źródeł Wisły, …skierowana przeciwko Królowej Polski, antypolskiego Episkopatu w Polsce, …, ktorą to  masoneria  daje sygnał by popychać Nas do grzechu celem spowodowania upadku Naszego Narodu….

Odpowiedzią naszą  na ten Akt masonerii w Polsce sa rozważania Świętego Różanca pod duchowym przewodnictwem Biskupa Williamsona; Święty Różaniec, którego znaczenie i sposób działania Ekscelencja wyjaśniał podczas Pielgrzymki po Polsce.

Modlimy się za Episkopat w Polsce o Jego nawrócenie, oraz do tego czasu odmawiamy mu posłuszeństwa.

Przedstawiciel Społeczeństwa Polak-Ortodoks

Jan Aleksander

Apostolska pielgrzymka Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016. Przesłania. Informacje. (cz.2)

Każdy kto zagląda do Gajówki Działanie;
https://gajowka.wordpress.com/

wie, że organizujemy zbiórkę pieniędzy dla Księży Tradycjonalistów, Księży Bractwa Piusa X wspierając ich dzieła życiodajne dla Naszego Narodu; zbiórkę pieniadzy w tym dla Biskupa R. Williamsona. Pomysł ten powstał i realizować zaczęliśmy już około 3 lat temu;
https://gajowka.wordpress.com/nieustajaca-kwesta-za-zyciodajna-posluge/

Niełatwo nam było odnaleźć Biskupa Ryszarda.., by wręczyć uzbierane pierwsze pieniądze. Wspominam o tym, bo to wydarzenie było początkiem idei Pielgrzymki Biskupa Williamsona do Polski.

Pieniądze uzbierane przez Ruch Społeczeństwa Polak-Ortodoks, w tym przez Gajowiczów, przekazane były przed Msza Święta, która w Londynie odmówił Ksiądz Biskup;
https://gajowka.wordpress.com/polska-diaspora-w-angliiwyspach/

W rozmowie wówczas, w której przedstawiłem Biskupowi nasz czyto polski Ruch Tradycjonalistów, wspomniałem o wielkiej potrzebie Polski posiadania Księży Tradycjonalistów Polaków, a nie Niemców, Amerykanów, Szwajcarów….

Niemalże za każdym razem spotykając później Ekscelencję w Londynie na niedzielnej Mszy Świętej, przypominałem Ekscelencji o tej potrzebie, któregoś razu, Biskup Williamson powiedział , że w Polsce jest grupa Tardycjonalistów, niezależnie powstała od Bractwa Piusa X – jego oddziału w Polsce. Jak się dowiedziałem…, jest ona czysto polską linią, a która teraz próbuje nawiązać kontakt i współpracę z Biskupem.

Linia Tradycjonalistów czysto polska ideologicznie i osobowo, zorganizwana była przez polskich Księży już ponad 20 lat temu, którzy widząc zażydzony Episkopat w Polsce – pod przewodnictwem Papieża Jana Pawła II , który dokonuje „rewolucji francuskiej” w Kościele Rzymsko- Katolickim, a  w naszym państwie skutkującej upadkiem naszego Narodu – zaczęla organizować Msze Trydenckie i małe grupy wiernych – „wysepki polskie” Tradycji Świętej, …z polskimi pieśniami, godzinkami….tak odróżniające nas od zachodnich przyniesinych przez Niemców do Polski poprzez Bractwo Piusa X.

Biskup dowiedział się, że polska linia Tradycjonalistów, kontynuująca polskie lokalne kulturowe tradycje, a co najwaniejsze walcząca o polski kościół katolicki … – zwróciła się na początku powstawania Bractwa Piusa X w Polsce do ówczesnego PrzełożonegoKsiędza Karola Stehlin, z prośbą o współpracę. Ksiądz Karol tej współpracy odmówił.

Pielgrzymka, którą zorganizowaliśmy Ruchem Polak-Ortodoks, miała więc mieć wielką wagę…, gdyż ta sama grupa polskich tradycjonalistów, teraz  zwróciła się  bezpośrednio  do Biskupa Ryszarda Williamsona z prośbą o współpracę, o duchwe przewodnictwo, opiekę, którą  to prosbę, okolo 15 lat temu, złożyła na ręce Księdza Karola.

Jechałem w niedzielę , 28.08.br., do Londynu na Mszę Świętą, by nią rozpocząć Pielgrzymkę, której misja była wielka i wielokierunkowa.

Jechałem na Mszę, którą odprawił Ksiądz Abraham, którego osobiście nazywam Księdzem o tygrysim sercu, gdyż kazania tego Księdza słowami Pana Jezusa Chrystusa rozdzielają Kłamstwo od Prawdy w rozważaniach problemów wspolczesych tak precyzyjnie i tak w waleczny sposób jest to robione.., że słuchając tego Księdza na myśl przychodzi mi właśnie tygrys i jego spryt i siłaKażdemu Polakowi życzę by mógł wysłuchać kazań Księdza Abrahama. Chociaż jest on Anglikiem, to musi mieć on coś z Polaka;

https://gajowka.wordpress.com/2016/08/09/przeslanie-biskupa-williamsona-do-polakow-wsponie-dzialac-i-nigdy-sie-nie-poddawac/

Ksiądz Stephen Abraham urodził się 2 września 1966 roku w w rodzinie anglikańskiej, w Portsmouth.
Rodzina ta należała do tzw High Anglican Church. Na drogę wiary Rzymsko-Katolickiej naprowadziła młodego Anglika właśnie Msza Rzymsko-KatolickaMsza Wszechczasow – Msza Trydencka – Msza Naszych Ojców, na której Koronowani byli Polscy Królowie, której czystością, pięknem, nadprzyrodzonością…, zachwycił się młody Stepthen.

Formację Duchową otrzymał w Econe, studiując na seminarium założonym i wciąż wówczas prowadzonym przez Biskupa Lefebvre, w latach 1989-91.

Ksiądz Abraham jest osobistym asystentem Biskupa Williamsona.

Ksiądz Stephen jednoznacznie widzi  destrukcyjny dla Bractwa Piusa X kierunek do masońskiego Watykanu, w jakim pociąga Bractwo Biskup Fellay. Widzi to, bo był świadkiem pęknięcia jedności Bractwa, po którym powstały dwie jego gałęzie:
1. Bractwo Piusa X – gałąź pod przewodnictwem Biskupa Fellay
2. Bractwo Piusa X Tradycjonalistów Oporu, do której należy Biskup Ryszard Williamson

Ksiądz Abraham jest przekonany, że Biskup Fellay jest „kontrolowną opozycją”, która działa w zgodzie z masońskimi wytycznymi nakreślonymi przez pewnego, nieżyjącego już francuskiego ambasadora i „Grupe Refleksyjna”, która miała doprowadzić do consensusu ( skąd my to znamy słowo?…), kompromisu, w którym Watykan ma przywrócić Msze Trydencką, cofnąć Biskupów Ekskomunikę, a Bractwo Piusa X ma w jakiś sposób… czy pisemnie.. czy zmieniając formację seminaryjną księżyrozpoznawać postanowienia masońskiego Soboru Watykańskiego II.

Wg. Księdza Abrahama, postanowienia i cele „Grupy Refleksyjnej” wdrażane na naszych oczach przez masoński Watykan oraz Biakupa Fellay.

Z takimi myślami… dotarłem do Londynu, gdzie tylko 10 % populacji miasta 10 000 000 to biały czlowk, z czego tylko 1 procent to rodowici Anglicy . (Depopulacja Anglikow – efekt masońskiego modernizmu..wdrażany przez judeoepiskopat …w Polsce).

Mszy Świętej wysłuchałem.

Na Mszy Świętej…, Ksiądz Abraham ogłosił, że już oficjalnie we Francji Biskup Faure (polskiego pochodzenia z Rodu Psarskich) zarejestrował Bractwo Piusa X Tradycjonalistów Oporu.

Świętą Komunię przyjąłem i tak przygotowany wyruszyłem w drogę do Polski, na której miałem spotkać się z Biskupem Ryszardem Williamsonem.

Piszę to sprawozdanie po 12 dniowej wizycie Ekscelencji w Polsce, to i poinformować muszę, że Ruch Bractwa Piusa X Tradycjonalistów Oporu, praktycznie zaistniał w Polsce podczas Pielgrzymki Biskupa Williamsona po naszym kraju.

Przedstawiciel Społeczeństwa Polak-Ortodoks

Jan Aleksander

pielgrzymka-brw-polska-2016-044

 (Dover/port – Anglia)

Apostolska pielgrzymka Biskupa R. Williamsona do Polski, Roku Pańskiego 2016 . Przesłania. Informacje. (cz.1)

pielgrzymka-brw-polska-2016-1403

Biskup Williamson jak wojenny, jak żołnierz, jak Rycerz Pana Jezusa Chrystusa stoi pod wodzą Hetmanki – Królowej Polski; stoi w kaplicy Sanktuarium na Jasnej Górze i czeka Ministranci przygotują ołtarz, by dokonała się użyczonymi Chrystusowi rękoma Biskupa Williamsona – Najswietrza Ofiara, z której płyną dla Narodu Polskiego Łaski.

Przesłanie: Polacy – Walczcie o Jasna Górę! Walczcie o Ojców Waszych Wiarę. Tak jak nawoływał Ksiądz Kordecki – Walczcie o Katolickie Królestwo waszej Hetmanki Bogarodzicy!

+++

Dwunastu Apostołów Pana Jezusa Chrystusa i dwanaście dni Apostolskiej Pielgrzymki do Polski Biskupa Ryszarda Williamsona, Biskupa Kościoła Rzymsko – Katolickiego, antymodernisty, przeciwnika „Rewolucji Soboru Watykańskiego II”, kontynuatora posługi Biskupa Lefebvre.
Pielgrzymka rozpoczęła się w niedzielę 28.08.16…, a zakończyła  w czwartek 12 września br.

Wizytę Biskupa zorganizował Ruch Społeczeństwa Polak-Ortodoks; tradycyjny ruch Polaków nawiązujący do działań wszystkich polskich śwętych – Ruch Tradycjonalistów Polskich wyznania tradycyjnie, przedsoborowo Rzymsko-Katolickiego oraz Polaków wyznania Prawosławnego; Ruch, którego celem jest to co było i jest w Narodzie Polskim odwieczne… – uświęcenie dusz poprzez życie w Łasce Uświęcającej w Chrystusie i poprzez Chrystusa, oraz w wyniku takiego życia budowanie Królestwa Niebieskiego na polskiej ziemi; Ruch nawiązujący do idei Milicji Niepokalanej, którą zapoczątkował Polak –Święty Maksymilian Kolbe.

Biskup Williamson, jako kontynuator antymasońskiej walki Biskupa Lefebvre, stał się Opiekunem Duchowym i praktycznym (!) kontynuatorem idei Milicji Niepokalanej, która powstała na bazie Dobrych Owoców pontyfikatu Papieża polskiego pochodzenia – Świętego Piusa X, stał się Opiekunem Duchowym naszego społecznego Polaków ruchu.

Celem Pielgrzymki było:
1. Głoszenie Dobrej Nowiny
2. Badanie stanu wiary Polskiego Narodu
3. Współpraca z Łaskami Bożymiwzględem Narodu Polskiego.
4. Podjęcie decyzji dotyczącej działania Ruchu Seminaryjnego Polskich Tradycjonalistów. Określenie aktualnych zagrożeń, celów oraz dzialań Kościoła Walczącego w Polsce.
5. Zaciśnięcie współpracy Tradycjonalistów Polskich z posługą Biskupów wyświeconych przez Biskupa Williamsona, …z nim samym włącznie.

Biskup Williamson przebywał piąty raz w Polsce. Pielgrzymka zorganizowana przez Ruch Polak-Ortodoks, w tym przez „Gajowiczow” , była oceniona przez Biskupa jako najbardziej wartościowa pod względem możliwości poznania z bardzo bliska Narodu Polskiego/ społeczeństwa polskiego.

Wizyta przedstwiciela Apostołów Pana Jezusa Chrystusa – Biskupa R. Williamsona była okazją do pierwszego spotkania Polaków biorących udział w Ruchu Polak-Ortodoks, w tym „Gajowiczów”.

Cele pielgrzymki zostały osiągnięte.
Ruch Seminaryjny Polskich Tradycjonalistów dostał pozytywną aprobatę.
Ruch Polak-Ortodoks oficjalnie, praktycznie zaistniał już nie tylko w wirtualnej sferze, a w naszym polskim świeckim i nie tylko świeckim życiu, co otworzyło drzwi do aktywniejszego Wspólnego Działania.

Wszystkim biorącym udział w Pielgrzymce Biskupa Ryszarda Williamsona po Polsce oraz tym, którzy do realizacji jej doprowadzili osobistym wysiłkiem
niech Pan Bóg stokrotnie wynagrodzi.

Przedstawiciel Społeczeństwa „Polak-Ortodoks”

Jan Aleksander

C.d.n.